ELZA ELEKTRO s.r.o.

Společnost je držitelem certifikátů

ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 14001, ČSN OHSAS 18001 INFO

Certifikace

Společnost ELZA-ELEKTRO, s.r.o. je držitelem certifikátů:
 • ČSN EN ISO 9001:2009
 • ČSN EN ISO 14001:2005
 • ČSN OHSAS 18001:2008

Certifikáty

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Politika společnosti

 • Systém managementu tvoří nedílnou součást řízení společnosti ELZA-ELEKTRO, s.r.o. Základní prioritou společnosti je realizace zakázek k plné spokojenosti zákazníka.
 • Vedení společnosti usiluje o přízeň zákazníků co nejrychlejším reagováním na jejich požadavky a zároveň kvalitním odvedením práce při dodržení všech stanovených požadavků.
 • Během realizace zakázek komunikujeme s dodavateli i spolupracujícími firmami a společně usilujeme o kvalitní plnění zakázek, minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a dodržování platných legislativních a místních požadavků. Upřednostňujeme dodavatele, materiály a technologie ohleduplné k životnímu prostředí.
 • Sledujeme a omezujeme znečišťování ovzduší, vody a půdy. Třídíme odpady, omezujeme jejich množství a dbáme na jejich správnou likvidaci.
 • Funkčnost systému managementu ověřujeme pravidelnými prověrkami ve všech oblastech a průběžně vyhodnocujeme jeho účinnost.
 • Snažíme se minimalizovat náklady na nekvalitu a klademe důraz na rychlost a efektivnost prováděných prací podle zásady „Nic nedělej dvakrát“.
 • Podporujeme zvyšovaní odborné způsobilosti pracovníků, znalosti zásad bezpečné práce a přístupu k životnímu prostředí plánovaným školením.
 • Zaměstnancům vytváříme vhodné a bezpečné pracovní prostředí tak, aby fluktuace pracovní síly byla minimalizována a základ společnosti tvořili pracovníci s dlouhodobým pracovním poměrem.


b7|design Úvod | Profil | Technické zázemí | Certifikace | Reference | Mapa | Napište | Kontakty Úvod | Top